24 พฤษภาคม 2562 พายุถล่มนครพนมหนักสุดที่อำเภอนาแก-วังยาง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_401418/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เปิดเผยถึงอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ว่าในส่วนของจังหวัดนครพนม สภาพอากาศยังคงแปรปรวน มีฝนตกต่อเนื่อง แต่ลมเริ่มเบาลงแล้ว ได้รับผลกะทบทั้ง 12 อำเภอ ที่มากสุดคือ อำเภอนาแก และอำเภอวังยาง ที่ส่งผลกระทบบ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย หลังคาถูกพัดปลิวประมาณ 20-30 หลัง ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น รวมไปถึงปภ.กาชาดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลงพื้นที่ เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือแล้ว พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ประสบภัย และขณะนี้ถือว่าเข้าสู่หน้าฝนของทางจังหวัดแล้ว อย่างไรก็ตามจากการประเมินแล้วคาดว่าปีนี้เรื่องของพายุ ไม่น่าจะรุนแรงมากนัก แต่เพื่อความไม่ประมาทได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ในการรับมือพายุอย่างเต็มที่จึงขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย